Jednoducho MEGA

S radosťou Vás pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, ktorý sa koná dňa 

6. februára od 10:00 hod.

v koncertnej sále FHV UNIZA.

 

Spoznaj spolu s nami Fakultu humanitnývh vied UNIZA

Máme pre teba virtuálnu prehliadku fakulty,

prípadne sa zahĺb do tajov zásad a pravidiel prijímacieho konania na FHV.