Aj ty môžeš byť spolu s nami

jenoducho MEGA

Spoznaj spolu s nami Fakultu humanitnývh vied UNIZA

... máme pre teba aj virtuálnu prehliadku fakulty,

prípadne sa zahĺb do tajov zásad a pravidiel prijímacieho konania na FHV.

Alebo nám iba napíš na adresu:

kontakt@fhv.uniza.sk

Prípadne si o nás prečítaj viac na naších weboch:

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline